• TR
 • Hidrojen: İklime Zarar Vermeyen bir Geleceğe Giden Yolumuz

  STEAG Energy Services (SES) olarak, hidrojenin, yenilenebilir enerjilerin potansiyelini ortaya çıkarmada ve sonuç olarak enerji devrimini hızlandırmada önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Müşterilerimizin yararına, hidrojenin alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılması ya da temel kimyasallar için işlenmesi amacıyla, elektrik enerjisinin hidrojene dönüşümünü sağlayacak yüksek kalitede kavramlar sunmaktayız.

  İklime zarar vermeyen ve maliyet-verimli çözümler
  SES, hidrojenin üretimi, depolanması, taşınması ve kullanılması amacıyla müşterilerine en uygun konsepti sunmayı taahhüt eder. İklime zararı olmayan ve maliyet-verimli çözümler üretmek amacıyla, batarya sistemleri ve elektrik kazanları gibi diğer teknoloji alanlarındaki tecrübelerimizi sizin yararınıza olacak şeklilde kullanırız

  Hidrojen ve Power-to-X (PtX) çözümleri, sürdürülebilir bir enerji devrimi çerçevesinde, sanayi ve ulaşım sektörlerinin karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunmakta ve sektör birleşmesine imkan sağlamaktadır.

  PtX teknolojisinin başlangıç noktası, yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektrik enerjisinin kullanılmasıyla hidrojenin elektrolitik üretimidir. Tutulan CO2 entegrasyonu da dahil olmak üzere, sonraki birtakım aşamalardan geçen hidrojen, metanol, kerosen ya da metan gibi ürünlere dönüştürülmektedir.

  Geniş çaptaki tecrübemiz size avantaj sağlamaktadır 

  • Primer rezerv kapasitesi sağlaması amacıyla 90 MW kapasiteli büyük ölçekli bir batarya sisteminin kurulması
  • Fenne sahasında kurulacak olan “HydroHub” laboratuvarı (17.7 MW PEM electrolizi) için ön planlama ve izin başvurularının gerçekleştirilmesi
  • Herne sahasındaki PtX platformu: Elektrik ve karbondioksit kullanılarak alkol üretimi; ko-elektroliz ve plazma reaktörü yöntemleriyle sentez gazı üretimi
  • Lauta ve Lünen sahalarında enerjiden metanol üretimi tesisinin planlanması
  • “H2 Herten” tesisinde bir elektroliz konseptinin geliştirilmesi ve şartnamelerinin hazırlanması
  • “Endüstriyel Enerji Üretiminde ve Bölgesel Isıtma Tedariğinde Sıkıştırmalı Isı Pompalarının Kullanımı” adlı çalışmanın tamamlanması

  STEAG’ın temel yetkinlikleri

  • Enerji santrallerinin planlanması, işletimi, bakımı ve optimizasyonunda onlarca yıllık deneyim
  • CO2 tutma, depolama/batarya ve hidrojen elektrolizi alanlarındaki Ar-Geprojelerinin kavramsal tasarımları ve lisans başvurusundan mevcut santrallere entegrasyon aşamalarına kadar verilen destekler
  • PtX uygulamalarının proje geliştirme faaliyetleri ve endüstride kullanılması
  • Çeşitli PtX teknolojilerinin tüm değer zinciri içinde teknik ve ekonomik değerlendirmesi
  • Hidrojenin elektrik depolanmasında kullanımı (üretim, depolama ve yeniden dönüştürme)

  PtX hizmetlerimiz

  • Teknik ve ticari kavramların geliştirilmesi
  • Yapılabilirlik çalışmalarının hazırlanması ve yürütülmesi
  • Uygun fonlama kaynaklarının belirlenmesi, seçimi ve uygulanması
  • Ön planlama aşamalarının hazırlanması
  • Lisans planlaması ve izin süreçlerinde verilen destekler
  • Çeşitli enerji kaynaklarının entegrasyonu
  • Teknik şartnamelerin hazırlanması
  • EPC veya Lot bazında ihalelerin teklif isteme dosya taslaklarının hazırlanması ve ihalelerin değerlendirilmesi
  • Tedarikçilerle anlaşma görüşmelerinin yürütülmesi
  • Arayüzlerin belirlenmesi ve saha entegrasyonu
  • Kalite yönetimi ve süreç optimizasyonu
  • Kapsamlı işveren mühendisliği hizmetleri