• TR
 • Yenilenebilir Enerjiler

  Yenilenebilir enerjiler, elektrik ve ısı enerjisi üretiminde iklim dostu çözümlerin anahtarı konumundadır. Almanya’da 2016 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretim, 2000 yılındaki değerinin beş katına ulaşarak 190 Milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Enerji üretim yöntemlerindeki dönüşüm, uluslararası platformda da giderek önem kazanmıştır. 2015 yılında, yenilenebilir enerji tesisleri için yapılan yatırımların tutarı, fosil yakıtlı ve nükleer santrallar için yapılan yatırım harcamalarının yaklaşık iki katı olmuştur.Enerji üretim yöntemlerindeki dönüşümde Alman kökenli mühendisliğimiz ve deneyimlerimizin dünya çapında takdir edildiği görülmektedir Teknik proje geliştirme, genel planlama ve işletme alanlarında çok sayıda ulusal ya da uluslararası projeye hizmet vermekteyiz.

  • Esen havadan daha fazlası : Rüzgar

   STEAG Energy Services, Brezilya’da toplam kurulu gücü 1.500 MW olan rüzgar santralları ve hidroelektrik santralları için işletme yönetim hizmetleri sunmaktadır. Hizmet verilen tüm tesisler, Rio de Janeiro’da bulunan bir merkezi kontrol sisteminden denetlenmektedir. STEAG Energy Services, Romanya’da, 108 MW kurulu güce sahip STEAG’ın en büyük rüzgar parkı için projenin geliştirilmesinden işletmeye alınmasına kadar olan tüm süreçlerde destek ve hizmet vermiştir.

   Bu RÜZGARmerkezi’nde, gerek tüm santralın, gerek ünitelerin gerekse de ünitelere ait komponentlerin işletme performanslarındaki değişimleri gözlemek üzere, çok sayıda SES işletme sistemleri kurulmuştur.

  • Güneşin gücünü kullanıyoruz: güneş ısı enerjisi ve fotovoltaik sistemler

   Güneş enerjisi, güneş ısı ya da fotovoltaik enerji şeklinde iki farklı biçimde kullanılabilmektedir. CSP (Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi) seçeneğinde, güneş ışınımı yardımıyla buhar üretilmekte ve buhar enerjisi geleneksel su-buhar döngüsü kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Üç teknolojiyi de kullanan santraller üzerinde çalıştık: “Parabolik Yalak”, “Doğrusal Fresnel” ve “Güneş Kulesi”. Ayrıca konvansiyonel santrallerle birlikte kullanılan hibrit santraller üzerinde de çalıştık.

   SES dünya çapında güneş termik projelerinin yapılabilirliğini incelemekte, uygulama aşamasında destek sunmakta ve başarılı ve optimize edilmiş şekilde işletilmelerini garanti etmektedir. Örnek olarak, İspanya’da Seville yakınındaki 50 MW kurulu gücündeki Arenales  güneş enerjisi termik santralinde, SES santralin sahibi olan konsorsiyumun adına 6 yıl sorumlu işletmeci olarak görev almıştır.

   Fotovoltaik enerji alanında SES, bağlı kuruluşu STEAG Solar Energy Solutions GmbH'yi (SENS), DMG MORI AG'den satın alarak büyümekte olan yenilenebilir enerji piyasasındaki yerini önemli ölçüde güçlendirdi.

   SENS, yenilenebilir enerji alanında küresel çapta etkin bir hizmet sağlayıcısı olup merkezi Würzburg’dadır. Büyük ölçekteki geniş alana yayılan fotovoltaik sistemlerin geliştirilmesinden anahtar teslimi kurulumuna, bakım ve işletme yönetiminden ticaret ve endüstri için entegre enerji çözümlerinin uygulanmasına ve enerji gereksinimlerinin optimizasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazede, SENS sizin için en doğru iş ortağıdır.

   Yaklaşık 40 ülkede 8000’in üzerindeki tesisle, SENS, sektörde özellikle de fotovoltaik alanında ses getirecek deneyime sahiptir. SENS’in ayırt edici  özelliği müşterilerine verdiği başarılı hizmetlerden aldığı tutku ve memnuniyettir. Almanya’da ve yurtdışında sekiz farklı noktada  180 kişilik  ekibiyle SENS, enerji devriminin güneşli tarafında yenilikçi yaklaşımlar ve en üst düzeyde  bağlılıkla her geçen gün yeni çözümler geliştirmektedir.

  • Yer altında daha derinlere inmek: Jeotermal enerji

   Yer altında daha derinlere inmek: Jeotermal enerji

   Jeotermal ısı, muazzam bir enerji potansiyeli anlamına gelmektedir. Jeotermal enerji, yer kabuğunun üst katmanlarında depolanmakta olup, ısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir.STEAG jeotermal enerjinin konut ısıtmasında kullanılması konusunda, Almanya’da piyasa lideri konumuna sahiptir. Bu güne değin, STEAG Yukarı Bavyera’da, Unterschleissheim kentinde jeotermal bir birleşik elektrik ısı santralı da dahil olmak üzere, çok sayıda jeotermal projeyi hayata geçirmiş bulunmaktadır.

   Gezegenimizin yüzde doksan dokuzu, 1.000 °C’tan daha sıcaktır. Jeotermal ısı, diğer enerji formlarına kıyasla çok daha avantajlıdır. Yirmidört saat sürekli kullanılabilir ve çevre dostudur. Jeotermal enerjiden yararlanma ilkesi oldukça basittir, yerin altında ne kadar derine inilirse, sıcaklık o denli yüksek olur. Bilimsel jeolojik değerlendirmeler doğrultusunda, yerkürenin çekirdeğindeki sıcaklık 5.000 ila 7.000 °C mertebesindedir. Dolayısıyla, derinlere inildikçe yerkürenin doğal ısısından yararlanma imkanı artacaktır.

   Bu potansiyelden yararlanma düşüncesinden hareketle, STEAG Endonezya’da bir jeotermal santral kurmayı planlamaktadır. Slamet Dağı eteklerindeki Baturraden bölgesinde geliştirilmekte olan jeotermal santral projesinde 220 MW’a kadar elektrik gücü elde etme olanağı bulunmakta olup, bu kapasite, Almanya’daki konvansiyonel jeotermal santralların toplam gücünün üzerindedir. SES mühendisleri, örneğin jeotermal sahanın geliştirilmesi sürecinde teknik hizmetler sunmaktadırlar.

  • Yenilenebilir kaynakların kullanılması: Biyokütle

   Yenilenebilir enerji kavramı içinde, biyokütle (katı yakıt olarak kullanılması halinde) konvansiyonel yakıtlarla büyük benzerlikler göstermektedir. Yerel kaynaklardan temin edilen biyokütle kullanılarak yapılan enerji üretimi, arz güvenliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Dolayısıyla SES biyokütle kullanımına ilişkin yaklaşımlara büyük ilgi duymaktadır.

   Organik atıkların geri dönüşümü ilkesine dayalı termik santralları planlamakta, kurmakta ve işletmekteyiz. Kimi zaman yeni çözümleri geliştirme adına uzak coğrafyalara yönelmekteyiz. Örneğin, Namibya’daki çalılıkların biyokütle enerji kaynağı olarak kullanılması amacıyla bir kavram geliştirmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda, çalılıkların sökülmesinden depolanmasına ve elektrik üretimine kadar uzanan değer zincirini inceledik. Bu çalışmamız, büyük miktardaki çalılıkların nasıl ekonomik bir fırsata ve enerji kaynağına dönüştürülebileceğine iyi bir örnek oluşturmaktadır.

  • Hidrojen: İklim-Tarafsız Bir Geleceğe Giden Yol

   STEAG Enerji Hizmetlerinde (SES), hidrojenin yenilenebilir enerjilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmada ve sonuç olarak enerji devrimini hızlandırmada önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Müşterilerimizin yararına, elektriği alternatif bir enerji taşıyıcısı olarak hidrojene dönüştürmek veya temel kimyasallara daha fazla işlem yapmak için yüksek kaliteli konseptler sunuyoruz.

   Daha fazlasını bul