• TR
  • Önce Güvenlik - Nükleer teknolojilerle ilgili her şeyi biliyoruz

    Fukushima’da meydana gelen nükleer kaza sonrasında, nükleer güvenlik, kamuoyunun gündeminde ilk sıraya oturmuş bulunmaktadır. Almanya bu konuda kararlı davranmış ve uzun vadede nükleer santrallarda elektrik üretiminden vazgeçmiştir. Bizler, gerek ulusal gerekse de uluslararası platformlarda kendimizi bu piyasanın yetkin iş ortakları olarak görmekteyiz.

    SES, 1970’lerin başından itibaren, nükleer teknolojilerde önemli bir deneyim kazanmış bulunmaktadır. Bu deneyim planlama, tesislerin inşaatı ve montajından nükleer yakıt artıklarının depolanması, tasfiyesi ve bertarafına kadar olan genis bir alanı kapsamaktadır. Genel planlamacı ve nükleer tesislerdeki vinç ve havalandırma tesislerinin teslimatçısı kimliğimizle de özellikle ikincil karakterdeki tesisler için güvenli ve ekonomik çözümler sunmaktayız. Nükleer santralların işletmeden çıkartılmaları ve sökülmeleri aşamalarında planlama ve nezaret hizmetleri vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz kapsamında uluslararası standatlara uygun güvenlik analizleri, fiziksel hesaplamalar ve profesyonel bilgisayar yazılımları kullanarak simülasyonlar yapmaktayız.

    Örnek olarak, Almanyadaki nükleer santralların sahalarında tesis edilmiş olan atık geçici depolama tesislerinin yarısından fazlasının tasarımının tarafımızca yapılmış olduğunu vurgulamak isteriz. SES, Lingen, Brunsbüttel, Krümmel, Stade, Unterweser, Grohnde ve Brokdorf’taki tesislerin tasarım ve kurulumuna destek vermiş, kendi geliştirdiği kavramlar esasında güvenlik ve kuruluma önemli katkılar sağlamıştır.