• TR
  • Geleceğe yönelik enerji sistemlerinde bir köşetaşı: Bataryalı enerji depolama sistemleri

    Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi istikrarlı olmayıp, sürekli salınma özelliğine sahiptir. Mekanik pompajlı depolama ya da elektrokimyasal bataryalı depolama türünden verimli teknolojiler kullanılarak, enerji üretimi ile talep arasında bir tampon oluşturmak mümkün olabilmektedir.

    Büyük ölçekli batarya sistemlerinin kullanımı vasıtasıyla, primer güç kontrolünün yapılması ve böylelikle şebeke kararlılığının sürekli muhafaza edilmesi tipik bir örnektir. Yakın zamana kadar, talepteki kısa süreli salınımları karşılamak için sadece konvansiyonel santrallardan istifade edilmiştir. Yeni geliştirilen sistemler vasıtasıyla, şebeke frekansında ortaya çıkan salınımları bir kaç saniye içinde söndürebilme olanağı doğmuştur. İlke oldukça basittir; frekans yükseldiğinde sisteme enerji aktarmak, düştüğünde ise enerjiyi sistemden almak gerekir. Bu şekilde, üretim tesislerini de koruma imkanı elde edilmekte, ayrıca katı yakıtlardan tasarruf sağlanarak emisyonlar azaltılmaktadır.

    2016 yılı sonunda, STEAG kendisine ait altı santralin sahalarında büyük ölçekli batarya sistemleri tesis etmiş bulunmaktadır. Yatırım kararı alma ile tesisin tamamlanması arasında geçen süre sadece bir yıldır. SES Ekibi, büyük ölçekli batarya tesisinin planlamasından işletmeye alınmasına kadar olan süreçte öncü bir rol oynamışlardır. Uzmanlarımız, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen bu tesislerin hayata geçirilmesinde, genel yüklenici, batarya imalatçısı ve inşaat/montaj şirketleri ile yakın işbirliği içinde olmuşlardır.