• TR
  • Teknoloji Alanları

    Bu gün itibarı ile, 80 yılı aşan bir süredir enerji endüstrisinde faaliyet göstermekte, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda, kendimizi ve uzmanlığımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz. En yeni teknolojiler konusunda sürekli kendimizi güncelleme çabası içindeyiz. Daha da önemlisi, daima yarının neler getireceğini de düşünmekteyiz.

    Enerji üretiminin tüm alanlarında neyin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibiyiz. Deneyimimiz ekonomik gelişmenin esasını teşkil etmiş olan konvansiyonel yakıt kullanımına yönelik olmakla birlikte, doğaldır ki, günümüzde önem kazanan tüm diğer teknolojileri de kapsamaktadır.”En fazla yararı nasıl sağlarız?” odaklandığımız esas sorudur. Bu doğrultuda, gerek sizin projeniz, gerekse de Dünyadaki diğer projeler için çevre ile uyumlu, sürdürülebilir, ekonomik verimliliği ve enerjinin azami emre amadeliğini önceleyen enerji üretim süreçlerini ortaya koyma çabası içindeyiz.