• TR
  • Sorumlu ve verimli uzmanlık katkısı

    Dünya ölçeğinde başarılı ve yetkin mühendislik hizmetlerinin sunulmasını ve projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen bir şirketin, büyük resme odaklanma yeteneğine sahip ve istekli olması gereklidir. İster Hindistan, Brezilya, Çin, isterse de Botsvana’da olsun, projelerimizin hayata geçirilmeleri sürecinde, yerel halka ve çevreye karşı özel sorumlulukları üstlenmekteyiz.

    Planlama çabalarımız, projenin başlangıcından hayata geçirilmesine kadar olan süreçte, çevre korumacılığının, arz güvenliğinin ve ekonomik verimliliğin uyum içinde olmasını sağlamaya yöneliktir. Ayrıca, STEAG Grubunun bir parçası olarak, ilgili proje ülkelerindeki yerel altyapıların kuvvetlendirilmesi ve sosyal sorumluluk taahütlerine de bağlıyız.

    SES devlet okullarının ve çeşitli sosyal müesseselerin yanısıra, devlet tarafından fonlanan programlara da doğrudan destek vermektedir. Örnek olarak, yerel uzmanların kurum içi eğitimlerine ve dünya ölçeğinde uluslararası bilgi paylaşımına özel bir önem atfetmekteyiz. Sosyal sorumluluk anlayışı, iş hayatının tüm safhalarında yansımasını bulmaktadır - gerek, harici olarak, iş ortaklarımızın kendileriyle doğrudan  işbirliği yapılması suretiyle, gerekse de, dahili olarak, çalışanlarımızla sosyal olarak etkileşimde bulunarak.