• TR
 • Küresel düşün – Yerel hareket et

  STEAG Energy Services (SES), oluşturduğu güçlü bir uluslararası yapı sayesinde küresel düşünüp, aynı zamanda da yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek esnekliğe sahiptir. Almanya sanayisinin kalbi olan Ruhr bölgesinde yerleşik bir şirket olarak hem bölge, hem de ülke bizim için önemlidir. Aynı zamanda, ülke sınırlarının çok ötesinde de faaliyetlerimizi sürdürüyor ve her zaman hizmet vermekte olduğumuz coğrafya için en uygun yaklaşımları benimsemek ve en iyi çözümleri üretmek için çabalıyoruz.

  Halihazırda, Hindistan, Brezilya, Botsvana, İsviçre, İspanya, Türkiye, Güney Afrika ve A.B.D.'de iştiraklerimiz bulunmaktadır. Her ülke, kendine has gereksinimlere ve koşullara sahiptir. Doğal olarak en büyük avantajımız, hem yasal çerçeve ve kültür, hem de çevresel ve ekonomik faktörler bakımından son derece iyi donanıma sahip olan personelimizin, aşina oldukları bu ülkelerde faaliyetlerini yürütmekte olmasıdır.

  • STEAG Energy Services (India) Pvt. Ltd. (Hindistan)

   STEAG Energy Services (India) Pvt. Ltd.
   A-29, Sector 16

   201301 Noida
   India
   Tel +91 120 4625 001
   Fax +91 120 4625 100

   Ekonomik kalkınma hamlesi ve ülke yönetimi tarafından planlanan altyapı yatırımları, bu ülkeyi geleceğin en önemli pazarlarından biri haline getirmektedir. STEAG Energy Services, Hindistan’da binden fazla çalışanı ile hizmet vermektedir. Başta Hazira, Bathinda ve Visakhapatnam olmak üzere, çok sayıda santralin işletme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Yerel ve uluslararası yetişmiş insan gücü eğitimi dışında, mühendislik, danışmanlık, ve proses optimizasyonuna yönelik bilişim sistemleri uygulama hizmetleri vermekteyiz.

   STEAG Energy Services (India) Pvt. Ltd. (SESI), termik santraller ve yenilenebilir enerji santrallerinde, işletme hizmetlerinin yanısıra, santrallerin tesis edilmesi ve modernizasyonu ile ilgili mühendislik hizmetleri de vermektedir. Santral proseslerinin izlenmesine yönelik özel yazılım çözümlerinin geliştirilmesi de hizmetlerimizin kapsamında yer almaktadır.

   SESI, 2001’den bu güne, kuzey batı Hindistan’da müşterimiz Gujarat State Energy Generation Ltd.’e ait bir kombine çevrim santralinin işletmesini üstlenmiş bulunmaktadır. Müşterimiz, santral kapasitesini 500 MW’a çıkarmış olup halen de deneyimli personelimizin uzmanlık ve becerilerine güven duymaktadır. Personelimiz, sadece santrali işletmekle kalmayıp, santral süreçlerinin optimizasyonuna yönelik bilişim sistemi uygulamalarını da kapsayan mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

  • STEAG Energy Services do Brasil Ltda. (Brezilya)

   STEAG Energy Services do Brasil Ltda.
   Av. Presidente Wilson,
   165 4º andar, 409-412 Centro – Rio de Janeiro – RJ
   CEP: 20030-020
   Brazil
   Tel +55 21 3034-8901

   Brezilya’da, Almanya nüfusunun yaklaşık iki buçuk katı olan ikiyüz milyon insan yaşamaktadır. Dünyanın en büyük altıncı ekonomisi kimliği ile Brezilya, ekonomik büyüme ve refahı artırma amacıyla ciddi bir çaba harcamaktadır. Bunun sonucunda da, ülkenin elektrik enerjisi talebi her yıl yüzde dört oranında artmakta olup, bu eğilimin sürmesi de beklenmektedir. Brezilya sahip olduğu tüm kaynakları seferber ederek, enerji üretiminin sürekliliğini muhafaza etme çabası içindedir. Ülke elektrik talebinin %65’i hidrolik kaynaklardan sağlanmakla birlikte, örneğin rüzgar enerjisine de büyük önem verilmektedir; 2018 yılı sonu itibarı ile rüzgar santralleri kurulu gücünün 3.4 GW’tan 10 GW’a çıkartılması hedeflenmektedir. SES’in uzmanlık ve katkısına Brezilya’da da talep vardır.

   STEAG Energy Services do Brasil Ltda., kavramsal tasarımdan, saha hizmetlerine ve santral işletmesine uzanan geniş bir yelpazede mühendislik ve işletme hizmetleri sunarak, hızla büyüyen bir ekonominin ihtiyaçlarına cevap vermek adına önemli bir katkı sağlamaktadır.

   Şubat 2016’da Parnáiba Gas Natural S.A.’a (PGN) ait doğalgaz arıtma tesisinin işletme yönetimini üstlendikten sonra, SES do Brazil 2017’nin başından itibaren, kurulu gücü yaklaşık 1,500 MW’a varan hidroelektrik ve rüzgar santralları için de işletme hizmetleri sunmaya başlamıştır. Söz konusu santraller , Rio de Janeiro’da, STEAG Energy Services do Brasil’in yaklaşık 100 deneyimli personeli istihdam etmekte olduğu ortak bir kontrol merkezinden yönetilmektedir. Bu projeler vasıtasıyla, SES, hem Brezilya’da, hem de uluslararası diğer platformlarda rüzgar ve hidrolelektrik santrallerin işletme yönetimi konusunda önemli bir zemin tesis etme olanağına sahip olmuştur.

  • STEAG Energy Services (Botswana) (Pty) Ltd. (Botsvana)

   STEAG Energy Services (Botswana) (Pty) Ltd.
   Registered Office: Plot 79, Room 5
   Makwapa Complex
   Palapye, Botswana
   Tel +49 201 801-2735
   Fax +49 201 801-2723

   Elektrik enerjisi ithal etme zorunluluğundan kurtulabilmek için, kömür yakıtlı Morupule B santralinin tesis edilmesi, Botsvana için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına gelmekteydi. Ne var ki inşaat, montaj ve işletmeye almada karşılaşılan gecikmeler, bu hayalin hayata geçirilmesinin önüne büyük engeller çıkarmaktaydı, ta ki STEAG Energy Services Botswana (Pty) Ltd. sadece bir aylık bir mobilizasyon süresi sonrasında, 2014 yılında santralin işletmesini üstleninceye kadar. Santraldeki dört ünite kararlı bir işletme rejimine kavuştuğu andan itibaren, ülke tarihinde bir ilk olarak, Botsvana kendi elektrik enerjisi ihtiyacını kendisi karşılamaya başladı.

   Almanya ve Hindistan’daki işletme eğitim deneyimimizi birleştirip, Botswana Power Corporation (BPC) bünyesindeki yerel işgücü ile bir araya getirdik. Sonuçta 600 MW (4x150 MW CFBC) kurulu güçteki santralde, 400 BPC çalışanı, SES’in uluslararası uzmanları ve 250 Hintli personelden oluşan bir işletme ekibi oluştu.

  • STEAG Energy Services Schweiz GmbH (İsviçre)

   STEAG Energy Services Schweiz GmbH
   Grossmünsterplatz 6
   CH-8001 Zürich
   Tel +41 (0) 44 2512122
   Fax: +41 (0) 44 2512123

   İsviçre, enerji konusunda zorlayıcı koşullarla yüzleşmektedir. Sadece Almanya’da gerçekleşmekte olan enerji üretim yöntemlerindeki dönüşümün yarattığı etki ile sınırlı olmayan bu koşullar, aynı zamanda merkezi olmayan ve esnek çözümler üzerinde de yoğunlaşmaktadır. Enerji tedarikçileri, artan bir ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadırlar.

   Nükleer teknolojileri kapsayan kararlı bir planlama ufkuna sahip olan bu ülke, SES için cazip bir pazar olacaktır. İştirakimiz olan STEAG Energy Services Schweiz GmbH, portföyünde yer alan çok sayıda referans projeleri vasıtasıyla, özellikle çöp bertarafı ve santral güvenliği konularında değerli bir iş ortağı olabilecek potansiyele sahiptir. Ayrıca endüstiyel müşteriler ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında da faaliyetlerimizi geliştirme olanakları bulunmaktadır.

   İşletme dışına alınan santral ekipmanının geçici olarak muhafaza edileceği yeni bir tesisin Leibstadt’taki bir nükleer santralın bünyesinde kurulması aşamasında, işin başarıyla tamamlanmasını sağlamak amacıyla, SES genel planlama, proje planlaması, teklif alınması, inşaat ve montaj nezareti hizmetlerinin yanında, iş programlamasının yeniden oluşturulması hizmetlerini de üstlenmiştir.

  • STEAG Energy Services Solar, S.L.U. (İspanya)

   STEAG Energy Services Solar, S.L.U.
   Avda. Diego Martínez Barrio,
   4 - 6.2, 41013, Sevilla, España
   Tel +34 955 314577 - 101

   İspanya’da yenilenebilir enerji konusu yeni bir ivme kazanmış bulunmaktadır. 2016 yılında yenilenebilir enerji üretiminin payı %41 mertebesine ulaşmıştır. Hükümet tarafından açıklanan yeni ihalelerin, İspanya’da yenilenebilir enerji alanına önemli katkı sağlaması beklenmektedir.

   SES, bu ülkede önemli bir konum elde etmiş durumdadır. Sevilla yakınlarındaki Arenales’de bulunan 50 MW kapasiteli yoğunlaştırılmış güneş enerjsi termik santraline (CSP - concentrated solar thermal power plant) ait hisselerin %26’sını satın aldıktan sonra, STEAG yenilenebilir enerji portföyünün geliştirilmesinde önemli bir atılım yapmayı başarmış durumdadır. İspanyol iştirakimiz, STEAG Energy Services Solar S.L.U. santralin işletmesini üstlenmiş bulunmaktadır. Arenales Santrali, diğer güneş enerjisi pazarları için önemli bir eşik işlevini üstlenmiştir.

  • STEAG Ensida Energy Services Ltd. Sti. (Türkiye)

   STEAG Ensida Energy Services Ltd. Şti.
   Ahmet Rasim Sk. No: 27/4, Çankaya
   06690 / Ankara / Türkiye
   Tel +90 312 442 03 90
   Faks  +90 312 442 03 57 

   Türkiye'de, enerji piyasasının liberalleşmesi, enerji üretiminin de yaygınlaşmasını beraberinde getirmiştir. Giderek artan bir şekilde, önde gelen özel şirketler elektrik üretimi ve tedariki alanlarında yatırım yapmaktadırlar. 1990'lı yıllarda başlayan planlama safhasından itibaren SES mühendislerinin geniş kapsamlı uzmanlıkları ile katkıda bulundukları, STEAG'ın Adana, Yumurtalık’daki kömür yakıtlı termik santrali, Türk enerji endüstrisinin referans projelerinden biridir. Türk mühendislik şirketi ENSIDA ile uzun süreli ve yakın iş ilişkilerinin yoğunlaşması sonrasında, 2011 yılında STEAG Ensida Energy Services Ltd.'nin kurulmasına yol açmıştır.

   Halihazırda, Hindistan, Brezilya, Botsvana, İsviçre, İspanya, Türkiye, Güney Afrika ve A.B.D.'de iştiraklerimiz bulunmaktadır. Her ülke, kendine has gereksinimlere ve koşullara sahiptir. Doğal olarak en büyük avantajımız, hem yasal çerçeve ve kültür, hem de çevresel ve ekonomik faktörler bakımından son derece iyi donanıma sahip olan personelimizin, aşina oldukları bu ülkelerde faaliyetlerini yürütmekte olmasıdır.

  • STEAG Solar Energy Solutions GmbH

   STEAG Solar Energy Solutions GmbH
   Carl-Zeiss-Straße 4
   97076 Würzburg
   Germany 
   Phone: +49 (0) 931 250 64-100
   Fax: +49 (0) 931 25 64-102

   Fotovoltaik enerji alanında SES, bağlı kuruluşu STEAG Solar Energy Solutions GmbH'yi (SENS), DMG MORI AG'den satın alarak büyümekte olan yenilenebilir enerji piyasasındaki yerini önemli ölçüde güçlendirdi.

   SENS, yenilenebilir enerji alanında küresel çapta etkin bir hizmet sağlayıcısı olup merkezi Würzburg’dadır. Büyük ölçekteki geniş alana yayılan fotovoltaik sistemlerin geliştirilmesinden anahtar teslimi kurulumuna, bakım ve işletme yönetiminden ticaret ve endüstri için entegre enerji çözümlerinin uygulanmasına ve enerji gereksinimlerinin optimizasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazede, SENS sizin için en doğru iş ortağıdır.

   Yaklaşık 40 ülkede 8000’in üzerindeki tesisle, SENS, sektörde özellikle de fotovoltaik alanında ses getirecek deneyime sahiptir. SENS’in ayırt edici  özelliği müşterilerine verdiği başarılı hizmetlerden aldığı tutku ve memnuniyettir. Almanya’da ve yurtdışında sekiz farklı noktada  180 kişilik  ekibiyle SENS, enerji devriminin güneşli tarafında yenilikçi yaklaşımlar ve en üst düzeyde  bağlılıkla her geçen gün yeni çözümler geliştirmektedir.

  • CORMETECH, Inc. (ABD)

   CORMETECH, Inc.
   PO Box 1727
   304 Linwood Road
   Kings Mountain, NC 28086
   USA
   Tel. +1-704 -734 -0688
   Fax +1-704 -734 -1088

   11707 Steele Creek Road
   Charlotte, NC 28273
   USA
   Tel. +1 704 827-8933
   (alternativ) +1 704 812-4072
   Fax +1 704 827-8935

   Amerika’daki tesislerimiz, Amerikan Enerji Endüstrisinin merkezi olarak kabul edilen bir bölgede, Kuzey Carolina, Charlotte’da bulunmaktadır. Ülkedeki kömür yakıtlı santrallerin %80’i, 800 km çapındaki bir bölgenin içinde yer almaktadır. ABD’deki faaliyetlerimiz, baca gazı desülfürüzasyonu ve azot oksit azaltma sistemleri optimizasyonu üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Buradaki esas odaklandığımız konu, çevre teknolojileridir. Kuzey Carolina King Mountain’da dünyanın en büyük ve modern santral katalistleri rejenerasyon tesisini işletmekteyiz. Verimli ve rekabetçi rejenerasyon teknolojimiz sayesinde, müşterilerimizin yeni ünitelere yatırım yapması durumunda üstlenecekleri bedellerde %50’ye varan oranlarda tasarruf sağlamaları mümkün olmaktadır. Ayrıca Batı Sahilinde de, katalist rejenerasyon teknolojimizi biyokütle santrallerinde büyük başarı ile uygulamaktayız.

   Ortağımız Energy Capital Partners. Inc. ile birlikte 2016 yılında kurulan ortak girişimimiz CORMETECH, Inc., ortakların çevre korumadaki uzmanlığını temin eder ve SCR reaktörleri (selektif katalitik indirgeme yoluyla baca gazı azot oksit azaltımı) için katalizör yönetimi hizmetlerini sunar. Hizmetler, çevresel sürdürülebilirliğe odaklananan tesis optimizasyonu ve  donanım iyileştirmelerini de kapsar.

  • Krantz GmbH

   Krantz GmbH
   Uersfeld 24
   52072 Aachen
   Germany
   Phone +49 241 441-1

   Merkezi Aachen şehrinde bulunan Krantz GmbH firması, 2018 yılının başında itibaren STEAG Energy Services bünyesine katılmıştır. 1882 yılında adını aldığı mühendis Hermann Krantz tarafından kurulan bu şirket, tavan, duvar-zemin ve cephe montajı için hava kanalı, ısıtma ve soğutma sistemleri geliştirmekte, tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamaktadır. Krantz GmbH ayrıca filtre ve kapatma sistemleri üretmekte, endüstriyel egzoz havası temizlemesinde uzman ve aynı zamanda enerji santralleri, nükleer ve endüstriyel tesislerdeki havalandırma sistemleri alanında planlama, inşaat, bakım ve test konularında verdiği hizmetlerle adını duyurmuştur. Kurum içi Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde hedef odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetleri, en yeni teknoloji kullanılarak kurulmuş olan 1000 m2 alana sahip test laboratuvarında yürütülmektedir.

   Şirketin Aachen ve Mallersdorf (Bavyera) şehirlerinde bulunan kendi üretim tesisleri, ilgili standartları karşılamakta olup, havalandırma elemanlarının üretimi için isteğe bağlı çözümler sunmaktadır.