• TR
  • Doğal Enerji:

    biyokütle, artıklar ve biyojenik atıklardan enerji

    STEAG Ensida Energy Services olarak biz, enerji ile yaşıyoruz ve zorluklarla mücadele etmeyi seviyoruz. Biyokütle, artıklar ve biyojenik atık alanlarında dünya çapında öncü, teknoloji lideri ve güvenle iletişime geçebileceğiniz, kendini kanıtlamış kişileriz.

    Projeniz, her ne olursa olsun, biz kendimize ait olarak değerlendirir ve sahipleniriz. Fizibiliteden planlamaya, uygulama ve de işletme yönetiminden proses optimizasyonuna kadar uzmanlarımızın üstlenemeyeceği bir görev yoktur. Atık ve biyokütle alanındaki odak noktamız, ısı ve enerji üretimi ile birleşik elektrik ve ısı enerjisi (CHP – combined heat and power) üretim tesisleridir. Ahşap atıklar, ikame yakıtlar, belediye atıkları ve endüstriyel üretim artıklarını içeren, biyojenik yakıtlar diye adlandırılan, biyokütleye dayalı olarak özel konutların yanı sıra, sanayi ve ticari işletmeler için de oldukça verimli ve çevreye dost bir biçimde elektrik ve ısı üretimi sağlıyoruz.

    Sunduğumuz hizmetlerle, sürdürülebilir ve geleceğe odaklı elektrik ve ısı üretimi projelerinin hayata geçirilmesinde kamusal müşteriler kadar ticari müşterilere de hizmet ediyoruz.