• TR
 • Gizlilik Beyanı

  Verilerin gizliliğinin korunması: Hakkınız – yükümlülüğümüz

  Kişisel verilerinizin gizliliğini korumak için bize güvenebilirsiniz... çünkü verilerinizi işlerken gizliliğinizi korumak, STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA ENERGY SERVICES ENERJİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK TESİS VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“STEAG ENSİDA”) olarak tüm iş süreçlerimizde dikkate aldığımız önemli bir konudur.

  Bu vesileyle, kişisel verilerin işlenmesinde izlediğimiz kuralları size açıklamak isteriz. Bu mevcut beyan ve diğer bilgiler, bu sitede, sizden bu verileri sağlamanızı talep ettiğimiz her bir yerde sağlanacaktır.

  Topladığımız veriler
  STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA internet sitesinin hemen hemen tamamını, hiçbir kişisel veri paylaşmadan kullanabilirsiniz. İnternet sitemizde bulunan bilgi ve hizmetlerin sadece bir kısmı bunları kullanabilmek için kişisel bilgilerinizi girmenizi gerektirmektedir.

  STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA internet sitesini kullandığınızda, STEAG Energy Services GmbH İnternet sunucusu (web sunucusu) teknik erişim verilerini otomatik olarak kaydeder ve değerlendirir. Ancak, bu veriler belirli bir kişiyle ilişkilendirilemez. Bu da, bireysel kullanıcıların kimliğinin anonim olarak kalacağı anlamına gelmektedir.

  Teknik erişim verileri
  Teknik erişim verileri, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, IP adresi ve internet tarayıcısı ve kullanılan işletim sistemi, internet sitemize ziyaret için platform görevi gören internet sitesinin alan adı, internet sitemizde geçirilen ortalama süre ve internet sitemizden çağrılan sayfalar ile ilgili bilgileri içerir. Bu veriler, internet tarayıcınızdan bir internet sayfası çağrıldığında, web sunucumuza gönderilir.

  Ayrıca internet sitemizin bazı bölümlerine çerezler eklemekteyiz. Çerezler; bir internet sunucusunun bilgisayarınıza gönderebileceği küçük veri öğeleridir, böylece internet sitemizi ziyaretiniz sırasında tanımlanmasına ve internet sitemizi kullanmanızın kolaylaşmasına izin verir. Çerezleri, kişisel verileri toplamak için kullanmıyoruz. İnternet tarayıcınızı çerezleri kabul edecek veya etmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler hakkında ayrıntılı bilgi için internet tarayıcınızdaki yardım dosyalarına başvurunuz.

  Bu teknik erişim verilerini internet sitemizin çekiciliğini, kullanılabilirliğini ve içeriğini sürekli şekilde iyileştirmek ve İnternet sitemizdeki herhangi bir teknik problem tespit etmek için kullanmaktayız.

  Piwik kullanılarak istatistiksel analiz gerçekleştirmek
  Bu internet sitesinde, kullanıcı davranışlarının istatistiksel şekilde değerlendirilmesini sağlayan açık kaynak kodlu bir web analitik aracı olan, Piwik (http://de.piwik.org) kullanılmaktadır. Piwik, bilgisayarınıza yerleştirilmiş küçük metin dosyaları olan çerezleri kullanır. İnternet sitemizi kullanımınızla ilgili çerezin oluşturduğu bilgiler sunucumuza aktarılır ve analitik amaçlarla saklanır. Bu, internet sitemizi optimize etmemize yardımcı olur. Bu süreçte IP adresiniz derhal anonimleştirilir ve kişilerin tanımlanmasında kullanılamaz. İstatistiksel verilerin depolanmasında kullanılan sunucular bir Alman hizmet sağlayıcıya aittir ve fiziksel olarak Almanya’da bulunmaktadır. Bu internet sitesini ziyaretinizle ilgili olarak söz konusu verilerin toplanmasına, depolanmasına ve analiz edilmesine onay vermiyorsanız, aşağıda yer alan seçim kutucuğuna tıklayarak bunu her zaman reddedebilirsiniz. Böyle bir durumda bilgisayarınızda çerezi kabul etmediğinizi gösteren bir çerez depolanacaktır ve Piwik bunun üzerine oturumlarla ilgili her ne olursa olsun hiçbir veriyi toplamayacaktır. Lütfen not ediniz: Çerezlerinizi sildiğinizde, bu, çerezi kabul etmediğinizi gösteren çerezin de silinmesine neden olacaktır ve çerezi kabul etmemeyi yeniden dilerseniz bu çerezi yeniden aktifleştirmeniz gerekecektir.

  Piwik Red Seçeneği
  Bu internet sitesinde toplanan verilerin toplanmasını ve analizini önlemek için bilgisayarınıza atanan benzersiz bir web analizi çerez kimlik numarası seçmemeyi tercih edebilirsiniz. Bu seçimi yapabilmek için çerezi kabul etmediğinizi gösteren çerezi almak üzere aşağıya tıklayınız. Hâlihazırda çerezleri almayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Çerezleri almayı kabul etmeyi istemiyorsanız bu kutucuğa tıklayınız.

  Piwik OptOut

  Kişisel veriler 
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

  Veri Sorumlusu sıfatı ile STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA olarak, internet sitemiz aracılığıyla üçüncü kişilerden kişisel veri edinebilmekte ve bunları işleyebilmekteyiz. Edindiğimiz kişisel veriler, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

  Buna göre, ancak açık rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizi toplar, işler, depolar, kaydeder, saklar ve sonra da imha eder ya da anonimleştiririz.

  Bu, bir soru, görüş anketi, bizimle irtibata geçme isteğiniz ve verdiğiniz bir siparişle bağlantılı olarak gerçekleşebilir.

  Ayrıca, (söz konusu hizmetler sunulabiliyor olduğu sürece) STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA internet sitesinde, bülten veya forumlar gibi belirli hizmetleri kullanmayı istediğinizde de kişisel verilerinize gereksinim duyarız. Söz konusu hizmetten yararlanmaya karar verdiğinizde, her bir hizmetle ilgili olarak, söz konusu hizmeti kullanabilmeniz için gereken verilerin çeşidi, kapsamı ve kullanımı ile ilgili geniş kapsamlı bilgi ve notlar bulacaksınız.

  İnternet kullanıcısı çocukların mahremiyetinin korunması 
  Çocuklarla ilgili kişisel veriler hiçbir şekilde bilerek toplanmamakta veya kullanılmamaktadır. Genel olarak internet sitelerimizin kullanıcılarının yaşlarını bilmemekteyiz. Ancak, söz konusu verilerin korunması için özel önlemler almış değiliz.

  İnternet kullanıcısı olan çocukların korunması STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA için çok önemli bir husustur. Bu sebeple, STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA, tüm ebeveynlere ve ebeveynler yerine hareket eden kişilere, çocuklara, internet ortamında kişisel verileriyle ilgili olarak nasıl sorumlu ve güvenli şekilde davranacaklarını göstermelerini tavsiye etmektedir.

  Çocuklar, ebeveynlerinin veya ebeveynler yerine hareket eden kişilerin açık izni olmadan STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA’ya hiçbir kişisel veri göndermemelidirler.

  Verilerinizi nasıl kullanıyoruz 
  STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA, internet sitesimizi ziyaretinizden doğan tüm kişisel verileri, verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin KVKK dahil yürürlükteki yasal gerekliliklere mutlak şekilde riayet ederek toplar, işler ve kullanır.

  Kişisel verileri sadece işbu gizlilik beyanında belirtilen amaçlarla (bir diğer ifadeyle bir soruyu işleme koymak amacıyla veya internet hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak) kullanmaktayız. Ayrıca, kişisel verileri ancak, STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA’nın meşru iş menfaatlerini korumak amacıyla ihtiyaç duyarsak toplayacak, işleyecek veya kullanacağız.

  STEAG Energy Services GmbH ya da STEAG ENSİDA bize göndermiş olabileceğiniz hiçbir kişisel veriyi, öncelikle sizden açıkça yazılı izin almadan, hiçbir üçüncü kişiye sağlamayacaktır.

  Kişisel verilerinizle ilgili bilgiler, değişiklikler ve silme işlemleri 
  Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca, hâlihazırda (eğer varsa) hangi kişisel verilerinizi arşivlediğimiz hususunda herhangi bir anda bize yazılı müracaatta bulunabilirsiniz. Müracaatınız üzerine, size, talep edilen bilgileri içeren bir mektup göndereceğiz. Sorularınızı veri koruma sorumlusuna iletmeniz rica olunur. Ayrıca, veri koruma sorumlusuyla, verilerinizde değişiklik yapılması veya söz konusu verilerin silinmesi hususlarını da görüşebilirsiniz.

  Verilerinizin korunması 
  STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA’ya sağladığınız herhangi bir veri, kasıtlı veya kasıtsız müdahaleye, kayba veya imhaya, yetkisiz kişilerin erişimine ve üçüncü kişilere izinsiz şekilde ifşa edilmesine karşı uygun teknik ve organizasyonel mekanizmalarla korunacaktır. Bu hedef akılda tutularak, güvenlik önlemlerimiz sürekli şekilde izlenmekte ve teknolojideki ilerlemeler ve organizasyonel kaynaklara uygun olarak iyileştirilmektedir.

  Veri koruma sorumlumuzla irtibata geçmekten çekince duymayınız 
  Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız olduğunda, veri koruma sorumlumuzla irtibata geçmekten çekinmeyiniz. Veri koruma sorumlumuz, daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız ya da verilerinizin güvenliğiyle bağlantılı herhangi bir şikâyet veya sorununuz olması halinde, ekibiyle birlikte sizler yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

  STEAG Energy Services GmbH 
  STEAG Grubu Veri Koruma Sorumlusu 
  Erwin Wolff 
  Rüttenscheider Strasse 1-3 
  45128 Essen 
  Almanya 
  +49 201 801-4334 
  datenschutz@steag.com

  STEAG Energy Services GmbH

  KVK Kapsamındaki Veri Sorumlusu Temsilcisi:

  STEAG ENSİDA ENERGY SERVICES ENERJİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK TESİS VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: 
  Bu kişisel verilerin gizliliği beyanının güncel gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebileceğini lütfen not ediniz.

   

  © STEAG Energy Services GmbH, 31 Mart 2017’de yayınlanmıştır

  Yasal Bildirimler

  Sorumluluğun Reddi 
  Bu sitedeki bilgiler tamamıyla STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA’nın ve ürün ve hizmetlerinin tanıtılması amacını taşımaktadır. Bu bilgiler, sadece sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle bilgilerin güncelliğine, eksiksizliğine veya doğruluğuna dair sorumluluk ya da ürünlerin satılabilirliği, belirli bir amaca uygunluk ya da üçüncü şahısların haklarının ihlaline ilişkin sorumluluk dâhil olmak üzere hiçbir sorumluluk içermeksizin sağlanmaktadır.

  STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA bu internet sitesinden edinilen herhangi bir bilginin kullanılmadan önce doğrulanmasını tavsiye etmektedir.

  Bu internet sitesinin kullanıcıları internet sitesine ve içeriğine erişmeyi riski kendilerine ait olacak şekilde kabul etmektedirler. Bu internet sitesi üçüncü taraflarca sağlanan internet sitelerine linkler ve referanslar içerir. STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA üçüncü taraflara ait bu internet sitelerinde yer alan bilgileri profesyonel özen göstermek suretiyle bilebildiği ve inandığı kadarıyla doğrulamıştır. Bu linkler kullanıcılara kolaylık olması amacıyla sağlanmış olup, STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA’nın bu sitelerin içeriğini onayladığını göstermez. STEAG Energy Services GmbH ve STEAG ENSİDA söz konusu internet sitelerinin kullanılabilirliğinden ve içeriğinden ya da bunların kullanımından kaynaklanan hiçbir zarar ziyandan sorumlu değildir. Üçüncü taraf internet sitelerine ait linkler dış bağlantılar olarak işaretlenmektedir.

  Burada belirtilen sorumluluk sınırlaması, STEAG Energy Services GmbH veya STEAG ENSİDA’nın ağır kusuru veya kastı dolayısıyla oluşan ya da ürün veya diğer zorunlu sorumluluk hallerinden doğan sorumluluklar için uygulanmaz.

  Telif hakları ve fikri mülkiyet hakları 
  Bu internet sitesinde yer alan içeriğin tamamı, özellikle tüm metinler, resimler, grafikler, sesler, videolar ve animasyon dosyaları (bundan sonra “İçerik”) telif hakları kanuna ve fikri mülkiyeti koruyan diğer kanunlara tabidir.

  Bu internet sitesinde belirtilen veya kullanılan tüm markalar ve logolar, STEAG Energy Services GmbH’e ait korunan markalardır.

  Aşağıda belirtilecek özel durumlar hariç olmak üzere, bu internet sitesi, kişisel ve ticari olmayan amaçların dışında, bu internet sitesinde yer alan içerikle ya da markalar ve patentler gibi fikri mülkiyetlerle ilgili olarak hiçbir lisans hakkı tanımamaktadır. Bu çeşit diğer amaçlarla kullanım yasaktır ve (Alman Telif Hakları Yasası, Marka Kanunu, Patent Kanunu, Haksız Rekabetle Mücadele Kanunu dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ihlal teşkil eder.

  STEAG Energy Services GmbH, bu internet sitesinin kullanıcılarına, “Download Centre” bölümünden edindikleri içeriği bütünüyle veya kısmen gazetecilik amacıyla kullanma, kaydetme veya çoğaltma hakkı tanımaktadır. Şu kadar ki, söz konusu içerik değiştirilmeyecek ve beraberinde: Telif Hakkı © 2017 STEAG Energy Services GmbH ifadesini içeren bir telif hakkı uyarısı bulunacaktır. Örnek nüsha STEAG Energy Services GmbH Kurumsal İletişim departmanına gönderilmelidir.

  Bu internet sitesinde hiperlinkler ancak, STEAG Energy Services GmbH’den önceden onay alındıktan sonra oluşturulabilir. Bu onayı edinmek için bu internet sitesinin Yasal Uyarı/Şirket Bilgileri bölümünde belirtilen irtibat sorumlusuna müracaat ediniz.

  Yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde (Alman Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Kanun’un (VSGB) 36. Maddesi dahil) bilgi sağlama ödevimizi yerine getirirken, STEAG Energy Services GmbH olarak, VSGB tahtında bir tüketici tahkim kurulu nezdinde yürütülecek uyuşmazlık çözüm sürecine müdahil olmakla yükümlü olmadığımız gibi buna istekli olmadığımızı da tarafınıza bildiririz.