• TR
 • Farklı ihtiyaçlara, özel çözümler uygulamak suretiyle santralleri optimize ediyoruz.

  En önemli önceliğimiz güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir enerji tedariği sağlamaktır. Tesis izleme, optimizasyon ve işletme yönetimi için kapsamlı IT çözümleri geliştiriyor ve uyguluyoruz. Enerji santrallerinin, atık yakma tesislerinin, çimento fabrikalarının ve rüzgar enerji santrallerinin planlama, işletme ve bakımı konusunda destek sağlıyoruz. Bu nedenle; hizmetlerimiz, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerjiler, enerji tedariki ve enerji depolama ile elektrik ve ısı şebekelerine kadar uzanmaktadır. Çalışmamızın odak noktası, sürdürülebilir ve ekonomik tedarik konseptlerini geliştirmektir. IT çözümlerimiz, maliyetleri güvenilir performansa dönüştürür.

  Sizler için yapabileceklerimiz:

  • Mühendislik sonrası hizmetlerle tesis emre amadeliğini ve verimliliğinin artırılması
  • Tesislerin yeni yasal ve piayasa koşullarına adapte edilmesi (esnek işletme)
  • İlave ölçümler ve testler yoluyla yapılan analiz ve optimizasyon.
  • İşletme ve Bakım süreç ve prosedürlerinin optimizasyonu
  • EBSILON®Professional; tesis planlama ve optimizasyonu için termodinamik çevrim süreçlerini simüle etmek için kullanılmaktadır
  • Teknik ve ekonomik unsurları dikkate alarak santral prosesinin sürekli izlenmesi için gerçek zamanlı izleme sistemi. Kritik tesis bileşenleri periyodik olarak değerlendirilmektedir.
  • Anormalliklerin erken tespiti ve aynı zamanda bakım ve onarım tedbirlerinin planlanması, plansız duruşların sayısının azaltılması için durum izleme sistemleri.
  • SR::SPC gibi kestirimsel analiz sistemleri, sistemdeki anomalilerin erken tespit edilmesini ve aynı zamanda bakım ve onarım için gerekli önlemlerin planlanmasını sağlayarak plansız kesintilerin oluşmasını azaltır.
  • Bakım tedbirlerinin etkili planlanmasını, uygulanmasını ve belgelendirilmesini desteklemek için işletim yönetim sistemi (SI®/PAM)
  • Yanma prosesini optimize etmek ve yasal emisyon değerleri ile uyumunu desteklemek için “akıllı süreç kontrolü”
  • Tesislerin ekonomik ve teknik açıdan optimum yönetimi için filo bazlı izleme sistemleri
  • Şebeke ve tedarik konseptlerinin optimizasyonu
  • Rüzgar enerjisi alanında sürekli iyileştirme süreçleri, daha verimli iş akışları, daha hızlı tepkiler ve daha yüksek veri saydamlığına imkan sağlayan WINDcenter