• TR
 • Santral personelinin dünya genelinde eğitimleri

  Bir santralin sahibi ve işletmecisi için, çalışanlarının yeterlilik düzeyleri ve santral prosesinin, aynı zamanda mekanik, elektrik, enstrümantasyon ve dağıtımlı kontrol sistemini derinlemesine kavramaları en kritik başarı faktörlerinden birisidir.

  STEAG Energy Services dünya genelindeki termik santrallar için eğitim faaliyetleri geliştirip yürütmektedir. Bu eğitimler, santral personelinin tesislerini güvenli, ekonomik ve de çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde işletmelerine olanak sunmaktadır. Bu şekilde bilgi birikiminin santral çalışanlarına aktarılabilmesi için, çeşitli eğitim yöntemleri uygulanmaktadır:

  • Sınıf Eğitimleri kursiyerlere yeni karşılaştıkları konuları ideal bir şekilde sunmaya yarar. Bu faaliyetler hem bir bütün olarak organizasyonun hem de belli birtakım profesyonel grupların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
  • Ekipman Eğitimi kursiyerlere ilgili santral ekipmanlarının işletme, bakım ve korunmasıyla ilgili detayları öğretmeyi amaçlar. Santrallar için ürünler üreten başlıca orijinal ekipman imalatçılarının da katkılarıyla zenginleşen Ekipman Eğitimleri, Sınıf Eğitimlerinde kazanılan bilgilerin devamı niteliğinde kursiyerleri eğittiği gibi aynı zamanda onları İş-Başı-Eğitimlerine hazırlar.
  • Dünya çapındaki santral filomuz yoğun bir İş-Başı-Eğitimi için mükemmel koşullar sunmaktadır.
  • Simülatör Eğitimi santraldaki işletmecilerin santrali çalıştırırken ihtiyaç duydukları özgüveni pekiştirmekle kalmayıp aynı zamanda gereksiz devre dışı kalmaların ve uzun onarım sürelerinin meydana gelme ihtimalini azaltarak santralin emre amadeliğini arttırmayı amaçlar. Müşterilerimizin kendi çalışma alanlarında verdiğimiz eğitimlerde “mobil simülatörler” kullanarak geleceğin işletmecileri için etkin eğitimler sunmaktayız.

  Her bir proje için ya da belirli bir bölge için (örneğin STEAG Power Plant Learning Center India) uygulanacak olan eğitim içeriği ve her bir konunun ne derinlikte işleneceği gibi detaylar müşteriler ile ortaklaşa karar verilmekte olup bu şekilde “ihtiyaca-özel eğitim programları” müşterilere sunulmaktadır.